Què fem

Professorat i alumnat treballant en equip

Projecte innovador


 

Parlem! és un projecte innovador del Institut Joan Solà de Torrefarrera pensat per treballar i millorar l’expressió oral del seu alumnat. És innovador perquè planteja de forma diferent i novedosa el treball de l’expressió oral, a partir del treball col·laboratiu en el si d’un grup d’experts integrats per alumnes i docents.

Aquest grup és el referent del centre en tot allò que tingui a veure amb la comunicació oral. Així, aquest grup  dur a terme tasques diverses relatives a aquest àmbit, com ara orientar els alumnes quan hagin de fer una exposició oral, donar criteris per avaluar una exposició oral acadèmica….

Els objectius


 

 • Incorporar la comunicació oral com un element prioritari en la tasca educativa del centre
 • Donar coherència i unitat al tractament transversal de la comunicació oral en totes els nivells educatius
 • Oferir al seu alumnat i professorat un suport efectiu en l’àmbit de la comunicació oral
 • Implicar l’alumnat en els processos del seu propi aprenentatge

Les accions


 

 • El treball del grup Parlem! s’organitza, bàsicament, al voltant de quatre línies de treball:
  • Elaboració de materials de suport per al treball en comunicació oral, recollits fonamental en aquest lloc web
  • Orientació en grup o individual a l’alumnat per preparar lllurs exposicions orals acadèmiques
  • Suport al professorat del centre en la incorporació de la comunicació oral a la seva matèria
  • Dinamització i foment d’activitats basades en la comunicació oral, com ara l’organitzacio de debats, concursos d’oratòria…

Els antecedents


 

El curs 2013/2014 el departament de Lengua castellana del nostre institut va organitzar un concurs d’oratòria entre l’alumnat del segon cicle de l’ESO, amb el qual s’havia treballat durant dos curs l’exposició oral, el les hores de llengua castellana dedicades als projectes interdisciplinaris. Podem dir, doncs, que la feina feta en aquest àmbit és un dels antecedents de la preocupació al nostre centre per la millora de l’exposició oral del seu alumnat.

En aquesta mateixa línia, l’alumnat que participa en el grup d’excel·lència treballa també de forma important l’expressió oral en llengua anglesa.

Tot plegat, el nou projecte Parlem! s’inscriu en aquests accions impulsades des de diversos departaments del nostre centre.