Abans de l'exposició: planificar i estructurar

1

Identifica bé el teu auditori, el lloc on parlaràs i els recursos que utilitzaràs

2

Identifica el tema de què parlaràs

3

Identifica el propòsit general o  finalitat  de la teva exposició (per a què parlaràs) i els objectius més concrets

4

Identifica els continguts concrets que vols comunicar sobre del tema  (si la teva  finalitat és informar)  i/o els arguments amb què defensaràs la teva tesis (si la teva finalitat és persuadir)

5

Organitza el teu discurs en tres parts: introducció, desenvolupament i conclusió.

6

Descarrega i llegeix-te aquest document amb les nostres orientacions sobre la planificació

Orientacions 

Planifica’t bé les teves exposicions  

Planificació exposició de tipus argumentatiu

El penjarem properamet

Obre i tanca bé les teves exposicions orals

Capta l'atenció del teu auditori amb un inici sorprenent

Tanca la teva exposició amb un final que es recordi

Capta l'atenció del teu auditori amb un inici sorprenent

Consulta el nostre document i tria la forma més efectiva per sorprendre el teu auditori

Arrodoneix la teva exposició amb un bon final

En el nostre document et mostrem algunes formes per tancar les teves exposicions

Un exemple de planificació

Els nostres alumnes planifiquen les seves exposicions tot seguint les cinc fases del nostre mètode: identificació de l’auditori, identificació del tema, identificació del propòsit general, identificació dels continguts (objectius concrets) i organització dels continguts.

Mira el video d’una de les seves exposicions (en format d’exposició de menys de tres minuts) i consulta el guió que s’ha utilitzat per a la seva planificació.

 

Exposicions  ben estructurades

||Invictus||