Orientacions

Per una comunicació oral efectiva

Què trobareu aquí

En aquest espai de la nostra web hi trobareu orientacions, consells, exemples… perquè pugueu preparar i millorar les vostres exposicions orals. Per la seva major aplicació als contexts acadèmics, ens centrarem en les exposicions de tipus argumentatiu o pesuasiu i expositiu.

Ens ocuparem d’aspectes com la planificació, l’estructura, l’autoavaluació, l’argumentació, la por a parlar en públic i com controlar-lo, consells pràctics sobre el que cal evitar quan es parla en públic, els elements de suport (amb especial atenció a la correcta utilització de diapositives elaborades amb programes com power-point), etc. I si voleu exemples de bones exposicions orals, podeu anar a “Models”.

Les nostres orientacions les referirem a les tres fases o moments que cal tenir en compte quan volem fer una exposició oral: la fase prèvia de planificació, la fase de l’exposició oral pròpiament dita i la fase final  d’anàlisi o avaluació.

Com que aquesta part de la web l’estem construint us demanem una mica de paciència fins que estigui tota enllestida.

La planificació

Fer una acurada planificació del que direm i de com ho direm és imprescindible si volem que la nostra comunicació sigui efectiva. Per això, us oferim unes notes sobre tot el que heu de tenir en compte en la fase de planificació, així com uns guions perquè pugueu planificar les vostres exposicions de tipus expositiu i argumentatiu.

L'exposició

Un cop hem planificat acuradamente la nostra exposició i l’hem assajat exhaustivament, arriba el moment de posar en pràctica tota la feina prèvia. És el moment de l’exposició pròpiament dita, en el qual hi ha algunes coses que és aconsellable no fer i d’altres que si les fem ens ajudaran a ser més efectius. També és el moment en el qual ens podem ajudar de diversos elements de suport, que cal conèixer i utilitzar correctament. No ens oblidarem de tractar la por a parlar en púbic, d’analitzar per què en tenim i què podem fer per superar-la. De tot això us parlarem en aquest espai.

L'avaluació

Els èxits i els errors s’han de revisar sempre. Per això, un cop finalitzada la nostra exposició ens haurem d’autoavaluar per consolidar allò que hàgim fet bé i per corregir les coses que no ens hagin acabat de sortir del tot bé. Igualment, l’avaluació ens la pot fer un tercer, ja sigui el nostre professor o professora o les persones que ens hagin escoltat. Per això, us donarem algunes eines d’avaluació i alguns consells perquè us feu la vostra pròpia avaluació.

Una presentació oral és el resultat d’un complex procés…

Segueix-lo i faràs unes exposicions memorables